Fundusz Alimentacyjny
Zbiory Centralne
I kw.
Za II kw.
(półroczne)
Za III kw.
Za IV kw.
(roczne)
Fundusz Alimentacyjny
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
15.04.br.
05.05.br.
15.07.br.
05.08.br.
15.10.br.
05.11.br.
15.01.(*)
05.02.(*)

Podstawa prawna: Pismo z Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS

(*) następnego roku

Sprawozdania rzeczowo-finansowe
I kw.
Za II kw.
(półroczne)
Za III kw.
Za IV kw.
(roczne)
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
Sprawozdania
Fundusz alimentacyjny G
15.04.br
05.05.br
15.07.br
05.08.br
15.10.br
05.11.br
15.01.(*)
05.02.(*)

(*) następnego roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MRPiPS z 29 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz.1812)