Diagności, farmaceuci, inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia