Jednostki
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
pok.: XIII piętro
tel.: +48 (42) 630 21 71, 630 21 79
fax: +48 (42) 630 25 14
e-mail:
Zadania:
Zadania inspektoratu określa § 32 statutu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 1. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego należy w szczególności nadzór nad jakością oraz obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi znajdującymi się w hurtowniach, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski oraz miasto Łódź.

  W ramach Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi działają delegatury:

  1. delegatura w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski i miasto Piotrków Trybunalski.
  2. delegatura w Sieradzu obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.
  3. delegatura w Skierniewicach obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki i miasto Skierniewice.


 3. Do zakresu działania delegatur należy w szczególności nadzór nad jakością oraz obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi znajdującymi się w hurtowniach, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

 4. Za organizację pracy w delegaturach odpowiadają kierownicy delegatur.


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi przyjmuje interesantów w siedzibie inspektoratu:
we wtorki w godz. 14.00 - 17.00
w czwartki w godz. 14.00 - 15.30