Procedura zmiany typu jednostki w CAS

Procedura zmiany typu jednostki w CAS.


  1. Powiadomienie pisemne WAP o zmianie instytucji prowadzącej jednostkę w CAS
   a) Pismo musi zawierać m.in. datę zakończenia działalności jednostki instytucji     prowadzącej DPS
   b) datę rozpoczęcia działalności DPS z nową instytucją prowadzącą
  2. Złożenie wniosku rejestracji nowej jednostki i użytkownika w aplikacji CAS
   a) Przesłanie wydrukowanego wniosku faksem na nr (42) 664 20 51
       lub w postaci skanu pocztą email na adres pracownika oddziału systemów     informatycznych
   b) Przesłanie oryginalnego wniosku na adres Wydziału Polityki Społecznej
  3. Jeżeli osoba posiada konto w CAS to:
   a) może poprosić o podpięcie go pod właściwą jednostkę (wtedy ma dostęp tylko do     nowych danych)
   b) może korzystać z nowego konta (na nowym koncie ma dostęp do nowych danych,     natomiast na starym koncie widzi archiwalne sprawozdania z poprzedniej jednostki)