Karta Dużej Rodziny
Partnerzy - Karta Dużej Rodziny (15 lipca 2016)
Karta Dużej Rodziny
Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz
przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego
programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych.
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne
spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko
instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują
prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju.


Dlaczego warto zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny?

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
  • możliwość posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
  • promocja firmy.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?
  • określ jakiego rodzaju zniżki, ulgi lub inne korzyści Twoja firma zaoferuje rodzinom wielodzietnym
  • pobierz formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy dla firm, wypełnij go i odeślij na adres: ; ;
  • po weryfikacji formularza Wojewoda Łódzki podpisze umowę z Twoją firmą.

Dodatkowych informacji na temat programu udzielają:

Anna Flawian i Magdalena Wiktorska

Wydział Polityki Społecznej
Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
I piętro, pokój 106
tel. 42 664 20 28


Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
mogą również przesłać swoje zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie
e-deklaracji:

E-deklaracja