Aktualności
„Orzecznictwo osób niepełnosprawnych dla celów pozarentowych w województwie łódzkim. Analiza statystyczna za lata 2008-2015.” Wydanie IV. (16 września 2016)

Lektura ta jest szczególnie polecana osobom zatrudnionym w instytucjach, stowarzyszeniach i fundacjach z terenu województwa łódzkiego, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to doskonały materiał poglądowy pokazujący tendencje, które zachodzą w poszczególnych grupach wiekowych osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Z analizy tej można również wyciągnąć interesujące wnioski związane z podziałem osób niepełnosprawnych ze względu na przyczynę niepełnosprawności, wykształcenie, wiek, płeć i zatrudnienie.

Warto również wspomnieć, że - w imieniu Wojewody Łódzkiego – Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie łódzkim nadzoruje pracę 21 zespołów powiatowych.


Analiza statystyczna za lata 2008-2015