Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i w Opocznie
ul. Kwiatowa 1, 26-300 Opoczno
tel.: (44) 736 15 09
e-mail: 
przewodniczący: Maria Sołtysiak
Dotyczy powiatu:
  • powiat: opoczyński