Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
tel.: (46) 874 02 81
fax: (046) 874 11 11
e-mail: 
przewodniczący: Małgorzata Glon-Witkowska
Dotyczy powiatu:
  • powiat: brzeziński