Systemy informatyczne
Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Sprawozdania należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami MRPiPS zawartymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS


Sprawozdanie
I kw.
Za II kw. (półroczne)
Za III kw.
Za IV kw. (roczne)
Podstawa prawna
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
MK1/MK2
10.04.br.
20.04.br.
   
10.10.br.
20.10.br.
    Na podstawie sprawozdań ujętych w aplikacji CAS
MPiPS-03-P    
20.07.br.
10.08.br.
        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r.
Dz.U. z dnia 8 września 2016 r. poz. 1426
MPiPS-03-R            
20.01.(*)
10.02.(*)
DOŻYWIANIE
15.04.br.
30.04.br.
15.07.br.
30.07.br.
15.10.br.
30.10.br.
10.02.(*)
20.02.(*)
Monitor Polski z dnia 18 września 2015 r. Poz. 821
SKL-EMRENT    
15.07.br.
08.08.br.
   
15.01.(*)
08.02.(*)

Termin ustalony przez MRPiPS
SKL-ZDR    
15.07.br.
08.08.br.
   
15.01.(*)
08.02.(*)

Sprawozdanie
za rok bieżący
Podstawa prawna
Jednostka podległa
JOPS
WRPS
MPiPS-05
jednostki podległe
  • DPS - Dom pomocy społecznej
  • ŚDS - Środowiskowy dom samopomocy
31 stycznia (*)
15 lutego (*)
28 lutego (*)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r.
Dz.U. z dnia 8 września 2016 r. poz. 1426
PRZEMOC
jednostki podległe
  • DdM - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi
    i kobiet w ciąży
  • SOW - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
  • OW - Ośrodek Wsparcia
  • PiK - Punkt Interwencji Kryzysowej
  • PK - Punkt Konsultacyjny
  • OIK - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
10 lutego (*)
10 lutego (*)
31 marca (*)
Na podstawie sprawozdań ujętych w aplikacji CAS
CIS  
31 marca (*)
30 kwietnia (*)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz.U.2003 Nr. 122 poz. 1143
KIS  
31 marca (*)
30 kwietnia (*)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz.U.2003 Nr. 122 poz. 1143

(*) - roku następnego