Wykaz placówek opiekuńczo - wychowawczych
(POW) Rodzinny Dom Dziecka w Kiedosach
 Kiedosy 5, 98-355 Działoszyn
 tel.: (43) 841-30-21
(POW) Rodzinny Dom Dziecka w Luboszewach
 Luboszewy 70 b, 97-217 Lubochnia
 tel.: (44) 712-35-23
(POW) Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi
 ul. Ciechocińska 8/10, 93-459 Łódź
 tel.: (42) 684-77-99
(POW) Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi
 ul. Czahary 52, 93-478 Łódź
 tel.: (42) 680-03-55
(POW) Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi
 ul. Godna 13, 93-427 Łódź
 tel.: (42) 680-06-75
(POW) Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi
 ul. Jarowa 18 i 18a, 91-613 Łódź
 tel.: (42) 656-19-38
(POW) Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi
 ul. Maszynowa 37, 92-304 Łódź
(POW) Rodzinny Dom Dziecka w Tobiaszach
 Tobiasze , 97-225 Ujazd
 tel.: (44) 719 25 58
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |