Ośrodki pomocy społecznej
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Inowłódz
ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz
tel.: (044) 710 11 23
fax: (044) 710 11 23
e-mail: 
kierownik: Iwona Szczepańska
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
Dotyczy powiatu:
  • powiat: tomaszowski