Baza instytucji
POWIAT: KUTNOWSKI
 1. (DPS) 1 Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
 2. (DPS) 2 Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
 3. (DPS) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie
 4. (DPS) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
 5. (DPS) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
 6. (DPS) Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS Albertynek Posługujących Ubogim w Kutnie
 7. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bedlno
 8. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowice
 9. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanów
 10. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kutno
 11. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łanięta
 12. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowe Ostrowy
 13. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oporów
 14. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strzelce
 15. (MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krośniewice
 16. (MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żychlin
 17. (MOPS) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kutno
 18. (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie
 19. (PCPR) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
 20. (PCPR) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
 21. (POW) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie
 22. (POW) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie
 23. (POW) Rodzinny Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej w Strzegocinie
 24. (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
 25. (ŚDS) Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Kutnie
 26. (UG) Urząd Gminy w Dąbrowicach
 27. (UG) Urząd Gminy w Strzelcach
 28. (ZPCh) "KONIAREK” Zakład Przetwórstwa Mięsnego
 29. (ZPCh) "SFINKS" Agencja Ochrony
 30. (ZPCh) Autoryzowany Serwis Samochodowy JRJ Zachorscy Sp. J.
 31. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie