Baza instytucji
POWIAT: SIERADZKI
 1. (DPS) Dom Pomocy Społecznej "Bankowiec" w Sieradzu (z filią w Rożdżałach oraz z filią w Witowie)
 2. (DPS) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu
 3. (DPS) Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach
 4. (filia DPS) Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach (filia DPS Sieradz)
 5. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brąszewice
 6. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brzeźnio
 7. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Burzenin
 8. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Goszczanów
 9. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Klonowa
 10. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sieradz
 11. (GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wróblew
 12. (MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Błaszki
 13. (MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Warta
 14. (MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Złoczew
 15. (MOPS) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sieradz
 16. (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu
 17. (PCPR) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
 18. (POW) Dom Dziecka w Rafałówce
 19. (POW) Dom Dziecka w Tomisławicach
 20. (POW) Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza “Dom Światełko” w Godynicach
 21. (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu
 22. (ŚDS) Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC w Grójcu Wielkim
 23. (ŚDS) Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC w Rożdżałach
 24. (ZPCh) "ATRAKCJA" sp. z o.o.
 25. (ZPCh) "AWER" Rosiakowie PPUH s.j.
 26. (ZPCh) "INWAR" S.A.
 27. (ZPCh) "IRMOS" Chłodnia s.j.
 28. (ZPCh) "MARK-BUD" PPH sp. z o. o. Oddział Zakład Produkcji Spożywczej
 29. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu