Aktualności
Program „Rodzina 500+” – nowy okres świadczeniowy, nowe wnioski (5 lutego 2021)
W tym roku nastąpiła ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze.

Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Od dnia 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS .

W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe od 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie na kolejny okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
  • do dnia 30 kwietnia 2021 r.:
  • ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021,
  • od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r.
  • ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021,
  • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
Pliki do pobrania: