Zaświadczenie potwierdzające status zakładu pracy chronionej
Zaświadczenie potwierdzające status zakładu pracy chronionej, wydaje się po uprzednim złożeniu przez zakład pracy chronionej w Wydziale Polityki Społecznej następujących dokumentów:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • opłata skarbowa w wysokości 17 złotych (opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu – GETIN BANK S.A., nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, tytuł płatności: nazwa podmiotu, adres oraz rodzaj opłaty).

Powiązane dokumenty: