Komunikat dotyczący zmiany preforowanej jednostki szkoleniowej.
Informujemy, że osoby zainteresowane zmianą preferowanych miejsc szkoleniowych wskazanych we wniosku obowiązane są do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia w Kancelarii Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 lub na adres mail: w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.