Komunikat dotyczący skierowań
UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy iż, skierowania do odbywania specjalizacji generowane będą wyłącznie w systemie SMK. Placówki szkolące otrzymają skierowania również za pomocą ww. systemu.

Państwa obowiązkiem będzie zgłoszenie się do wskazanej placówki w terminie do 3 miesięcy od daty wskazanej jako datę rozpoczęcia specjalizacji.

Skierowania zostaną wystawione do 15 listopada 2018 r.

Z osobami, które nie wskazały miejsca odbywania szkolenia bądź brak jest miejsc w preferowanych jednostkach pracownicy urzędu będą się kontaktować w celu ustalenia miejsca odbywania specjalizacji.

Poza sytemem SMK nie ma możliwości uzyskania informacji o miejscu odbywania specjalizacji.

Prosimy o śledzenie Państwa kont w SMK.