Sprawozdawczość elektroniczna
Zbiory Centralne
I kw.
Za II kw.
(półroczne)
Za III kw.
Za IV kw.
(roczne)
Świadczenia Wychowawcze
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
15.04.br.
05.05.br.
15.07.br.
05.08.br.
15.10.br.
05.11.br.
15.01.(*)
05.02.(*)

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)


(*) następnego roku

Typ sprawozdania
Jednostka organizacyjna pomocy społecznej
Miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe SW-G 2016/2017 Miesiąc OPS WRPS
Styczeń do 7 lutego br. do 15 lutego br.
Luty do 7 marca br. do 15 marca br.
Marzec do 7 kwietnia br. do 15 kwietnia br.
Kwiecień do 7 maja br. do 15 maja br.
Maj do 7 czerwca br. do 15 czerwca br.
Czerwiec do 7 lipca br. do 15 lipca br.
Lipiec do 7 sierpnia br. do 15 sierpnia br.
Sierpień do 7 września br. do 15 września br.
Wrzesień do 7 października br. do 15 października br.
Październik do 7 listopada br. do 15 listopada br.
Listopad do 7 grudnia br. do 15 grudnia br.
Grudzień do 7 stycznia (*) do 15 stycznia (*)

Sprawozdanie roczne o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń wychowawczych SW-M Marszałek Wojewoda
15 stycznia br. 31 stycznia br.

Sprawozdania rzeczowo-finansowe ze Świadczeń Wychowawczych SW-G
I kw.
Za II kw.
(półroczne)
Za III kw.
Za IV kw.
(roczne)
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
-
-
-
-
-
-
15.01.2019
31.01.2019

Podstawa prawna: Rozporządzenie MRPiPS z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1813)

(*) następnego roku