Maluch plus
Lista ofert niezakwalifikowanych do Programu Maluch plus 2021 (18 stycznia 2021)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 15 stycznia 2021 r., zatwierdził listę ofert niezakwalifikowanych przez Wojewodę Łódzkiego do dalszego postępowania konkursowego w ramach w modułów 3 i 4 Programu Maluch plus 2021.

Mając na uwadze pkt 8.4 Programu Maluch plus 2021, poniżej zamieszczamy listę ofert niezakwalifikowanych wraz ze wskazaniem przyczyny.

Odrzucenie oferty w wyniku oceny jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym (pkt. 8.13 Programu).