Centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów EBON
Na podstawie § 22 i 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 230, poz. 1694).

Centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów prowadzona jest przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie informacji przekazywanych przez wojewodów. Centralna baza danych udostępniania jest w sieci teleinformatycznej na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.ebon.mps.gov.pl.
Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, Zawiera ona aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody.

Rejestry prowadzone są w oparciu o nowy system eBON. Programie e-BON to aplikacja przeznaczona do prowadzenia rejestru organizatorów oraz ośrodków, w których mogą być organizowane turnusy dla osób niepełnosprawnych, refundowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Program wspiera obsługę składania, modyfikacji wniosków jak również dostarcza informacji o aktualnych wpisach do rejestru ośrodków i organizatorów, które znajdują się w centralnej bazie danych Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.