WRiSPZPiecza Zastępcza
I kw.
Za II kw. (półroczne)
Za III kw.
Za IV kw. (roczne)
OPS
OPS
OPS
OPS
Opieka nad dziecmi do lat 3*
15.07
15.01
WRiSPZ P**
31.07
31.01
WRiSPZ G**
31.07
31.01
WRiSPZ M**
31.07
15.01

*podstawa prawna - Rozporządzenie MPiPS z dnia 5 sierpnia 2011 r. (Dz.U.Nr.173 poz 1035)
**podstawa prawna - Rozporządzenie MPiPS z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz.U.z 7 grudnia 2012 r.poz.1371)