Świadczenia Rodzinne
Zbiory Centralne
I kw.
Za II kw.
(półroczne)
Za III kw.
Za IV kw.
(roczne)
Świadczenia Rodzinne
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
25.04.br.
10.05.br.
25.07.br.
10.08.br.
25.10.br.
10.11.br.
25.01.(*)
10.02.(*)

(*) następnego roku

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r. (Dz.U. z dnia 4 września 2015 r. poz.1304)

Sprawozdania rzeczowo-finansowe ze Świadczeń rodzinnych
I kw.
Za II kw.
(półroczne)
Za III kw.
Za IV kw.
(roczne)
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
Sprawozdania Świadczenia rodzinne G
15.04.br
05.05.br
15.07.br
05.08.br
15.10.br
05.11.br
15.01.(*)
10.02.(*)
Sprawozdania Świadczenia rodzinne M
15.04.br
05.05.br
15.07.br
05.08.br
15.10.br
05.11.br
15.01.(*)
10.02.(*)

(*) - następnego roku

Podstawa prawna: Rozporządzenie MRPiPS z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1811)