Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej - sposób na szybkie i skuteczne zlokalizowanie miejsca gdzie czeka na Ciebie pomoc.

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznejpowstał w ramach projektu systemowego "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Pełni funkcję ogólnodostępnego rejestru jednostek pomocy społecznej przeznaczonego zarówno dla pracowników jednostek jak i obywateli.

RJPS zapewnia obywatelowi dostęp do bieżącej informacji o miejscu, gdzie może on uzyskać pomocy w związku z problemami społecznymi. Dla pracowników jednostek pomocy społecznej jest centralnym systemem MPiPS, gdzie mogą udostępnić aktualne dane o swojej jednostce. Na poziomie zarządczym służy kreowaniu polityki społecznej w oparciu o aktualną wiedzę o jednostkach. Ponadto poprzez swoje funkcjonalności zapewnia analitykom dostęp do aktualnych danych statystycznych pochodzących z samego rejestru, ale również z Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i banku danych GUS.

Korzystanie z RJPS jest bezpłatne, zarówno dla osób poszukujących tam informacji, jak i dla jednostek promujących w nim swoje usługi.

Ważnym elementem systemu RJPS jest moduł statystyczny, który umożliwia Administratorom rejestru gromadzenie danych zarejestrowanych w systemie RJPS , pobranych z aplikacji zewnętrznych SAC lub GUS. W rejestrze przechowywane są takie informacje o jednostce jak: dane teleadresowe, formy udzielanej pomocy i zasady jej przyznawania, elementy struktury organizacyjnej czy fotogaleria.

Załączniki: