Aplikacje statystyczne i rejestry

Rejestr Żłobków (RZ)

RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez wójta/burmistrza/prezydenta. Procesy te dotyczą realizacji wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru żłobków/klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych do wykazu opiekunów dziennych. Pozwala stworzyć rejestr centralny żłobków/klubów dziecięcych na poziomie ministra ds. rodziny.

Aplikacja Rejestr Żłobków powstała z wydzielonego z systemu QuickStat modułu rejestr żłobków. Od 17 marca 2014 r. system Rejestr Żłobków stanie się źródłem danych dla publikowanych na Portalu emp@tia rejestrów żłobków/klubów dziecięcych oraz wykazu opiekunów dziennych.


Dostęp do niego możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemie QuickStat.


Załączniki: