Aktualności
24 Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. (29 września 2016)


W dniach 22-24 września 2016 r. w Łodzi odbyły się 24 Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności po raz kolejny miał swoje stoisko informacyjne, reprezentując także powiatowe/miejskie zespoły z terenu województwa łódzkiego.

Stoisko nasze odwiedził Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Jan Pawlikowski zaprezentował IV wydanie opracowania pt: Orzecznictwo dla celów pozarentowych w woj.łódzkim. Analiza statystyczna za 2008-2015.

Zainteresowanie publikacją wyraziło szereg przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.