Stanowisko w sprawie interpretacji art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych
Stanowisko w sprawie interpretacji art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (podjęcie pracy przez osobę uprawnioną do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Pismo do MPiPS
Stanowisko MPiPS