Świadczenia rodzinne dla osób z terenu województwa łódzkiego ubiegających się o pomoc za granicą
W sytuacji wyjazdu za granicę do kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, w celu np.: wykonywania pracy zarobkowej lub zamieszkania, przepisy wewnętrzne nie wystarczą dla zapewnienia ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego na podstawie wewnętrznych przepisów państwa. W związku z tym, gwarancje ochrony osoby te mogą uzyskać dopiero dzięki aktom prawa międzynarodowego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (inaczej - przepisów wspólnotowych). Chodzi tu o regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa i chronią jednocześnie przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego osoby wykonujące pracę za granicą oraz mieszkające na terenie krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Świadczenia rodzinne.