Zbiory centralne PS
Zbiory Centralne
I kw.
Za II kw.
(półroczne)
Za III kw.
Za IV kw.
(roczne)
Pomoc Społeczna
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
OPS
WRPS
30.04.br.
10.05.br.
31.07.br.
10.08.br.
31.10.br.
10.11.br.
31.01.(*)
10.02.(*)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2015 poz. 1304)

(*) następnego roku

UWAGA!!!

W wersji papierowej proszę nie wysyłać sprawozdań z realizacji świadczeń w SI POMOST (sprawozdanie RS-01).