Ośrodki pomocy społecznej
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Aleksandrów
Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów
tel.: (44) 756 00 13
fax: (44) 756 00 13
e-mail: 
kierownik: Dorota Śpiewak
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
  • Fundusz alimentacyjny
  • Świadczenia rodzinne
Dotyczy powiatu:
  • powiat: piotrkowski