Ośrodki pomocy społecznej
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Andrespol
ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol
tel.: (42) 213 27 60
fax: (42) 213 27 60
e-mail: 
osoba kierująca: Zbigniew Piekarski
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
  • Fundusz alimentacyjny
  • Świadczenia rodzinne
Dotyczy powiatu:
  • powiat: łódzki-wschodni