Funkcje Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej wykonuje funkcje:

  • społeczno – wychowawcze – rozumiane jako aktywność w sferze reintegracji społecznej, resocjalizacji i socjalizacji
  • ochronne – rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków pracy, czasu pracy, wyżywienia oraz ekwiwalentu wynagrodzenia (świadczenia integracyjnego)
  • ekonomiczne – rozumiane jako statutowa działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym
  • edukacyjne – rozumiane jako praktyka działania w zakresie szeroko rozumianej reorientacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego
  • terapeutyczne – rozumiane jako eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno – społecznych dysfunkcji