Baza instytucji
(OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim
al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: (44) 723-32-21
e-mail: 
www: http://www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl
Dotyczy powiatu:
 • miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski
  Godziny pracy:

  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

  Dyżury specjalistów
 • prawnik: czwartek w godz. 15.30 - 19.30
 • psycholog: piątek w godz. 15.30 - 19.30
 • pracownik socjalny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.30

  Osoba do kontaktu: mgr Marcin Leszczyk - specjalista pracy z rodziną, psycholog.

  Informacje dodatkowe OIK:

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Z usług OIK mogą korzystać osoby i rodziny z terenu powiatu piotrkowskiego, które znalazły się w nagłych lub przewlekłym kryzysie.

  Mogą być to:
 • członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, rodziny w kryzysie,
 • osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
 • osoby chcące popełnić samobójstwo,
 • ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków i katastrof, napadów, gwałtów i innych przestępstw,
 • bliscy osób doświadczających traumatycznych zdarzeń,
 • inne osoby potrzebujące wsparcia
  Miejsca noclegowe:

  W ramach OIK prowadzone jest mieszkanie chronione dla osób w kryzysie zlokalizowane w Sulejowie przy ul. Milejowskiej 21.