Baza instytucji
(OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Próchnika 34 p. 6, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: (44) 647-43-62
e-mail: 
www: http://www.mopr.piotrkow.pl
dyrektor: Bożena Tarczyńska
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski
Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim od 17 maja 1999 roku.
Głównym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego, a zwłaszcza klientom, których dotknęły kryzysy losowe (np. utrata pracy, śmierć członka rodziny, kalectwo, pożar, itp.) oraz kryzysy przewlekłe (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, przemoc w rodzinie, alkoholizm czy narkomania).

Dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej pełnią:

  • socjoterapeuta - (poniedziałek) - terapia grupowa dla dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, profilaktyka uzależnień, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
  • psycholog - (wtorek) - konsultacje, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa dla dorosłych, dzieci i młodzieży, poradnictwo z zakresu kryzysów związanych z przemocą w rodzinie;
  • pedagog - (środa) - poradnictwo z zakresu uzależnień, współuzależnienia, przemocy domowej;
  • radca prawny - (czwartek) - pomoc prawna, informacje, poradnictwo prawne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim;
  • psycholog - (piątek) - konsultacje, poradnictwo z zakresu bezrobocia, kryzysów związanych z bezrobociem, przemocą w rodzinie, psychoonkologii;
Godziny pracy:

15:00-19:00

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2010.

Osoby do kontaktu: Marzena Rumińska-Filipek