Komunikaty i obwieszczenia
KOMUNIKAT O ZMIANIE RESORTOWYCH PROGRAMÓW:
1. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021
2. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ” – EDYCJA 2021 ORAZ O PUBLIKACJI LIST REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMÓW W EDYCJI 2021
(1 marca 2021)
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 lutego 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało komunikaty z dnia 19 lutego 2021 roku pn. :

  1. Komunikat o zmianie programu oraz o publikacji listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” oraz
  2. Komunikat o zmianie programu oraz o publikacji listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
W ramach ww. Programów zmieniono wysokości planowanych kwot przeznaczonych na realizację ww. Programów w 2021. Zgodnie z treścią komunikatu o zmianie resortowego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 źródłem finansowania ww. Programu w edycji 2021 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. w kwocie 60,3 mln zł. Poprzednio zapisy ww. Programu przewidywały na ten cel kwotę 50 mln zł.

Natomiast zgodnie ze zmianą resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 źródłem finansowania Programu w edycji 2021 są to środki w kwocie 149,3 mln zł. Poprzednio Minister przeznaczył na ww. cel kwotę 80 mln zł.

Jednocześnie informuję, iż zatwierdzono i opublikowano listy rekomendowanych wniosków w ramach ww. resortowych Programów w edycji 2021. Do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” w edycji 2021 zgłosiło się 699 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 60 269 520,23 zł. Do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 zgłosiło się 751 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 143 966 899,29 zł.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią ww. komunikatów (stanowiących załączniki do niniejszego pisma) . Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod niżej wskazanymi adresami :

  1. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1177,komunikat-o-zmianie-programu-oraz-o-publikacji-listy-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021,
  2. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1175,komunikat-o-zmianie-programu-oraz-o-publikacji-listy-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021,
  3. https://www.gov.pl/web/rodzina/lista-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021,
  4. https://www.gov.pl/web/rodzina/Lista-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021.


Informacja dotycząca listy gmin/powiatów z terenu województwa łódzkiego zakwalifikowanych do realizacji ww. Programów w edycji 2021 wraz z podziałem środków finansowych w ramach omawianych Programów w najbliższym zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz stronie internetowej Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.
Pliki do pobrania: