Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
8 sierpnia 2019
  Konsultacje społeczne
7 sierpnia 2019
  Informacja o środkach finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.