Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
18 stycznia 2019
  Informacja dla Gmin, które przystępują do Programu „ Opieka 75+”
18 stycznia 2019
  Informacja dla gmin i powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w sprawie wysokości dotacji na działalność bieżącą.
10 stycznia 2019
  Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.
8 stycznia 2019
  Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - wnioski o dotacje na rok 2019