Aktualności
Ogłoszenie o Konkursie do Programu "Od zależności ku samodzielności" edycja 2019 (11 grudnia 2018)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693), zwana dalej „ustawy o pomocy społecznej” ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) dalej zwanej „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące dziata1ność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

W roku 2019 na realizację konkursu „Od zależności ku samodzielnościMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwota 3 000 000 z1.

Więcej informacji w plikach do pobrania.