Sztafeta rowerowa po Ogień Niepodległości
Sztafeta rowerowa po Ogień Niepodległości została zainicjowana w 2000 roku na wzór międzywojennej tradycji. Wtedy to młodzi ludzie biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu „Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali ogień i nieśli go do Krakowa. A możliwa do zrealizowania dzięki doświadczeniu zdobywanego od lat na Wołyniu.

Sztafeta rowerowa harcerzy z Hufca Zgierz co roku przywozi Ogień Niepodległości do Warszawy. Harcerze przekazują Ogień Niepodległości harcerzom i instruktorom uczestniczącym w capstrzyku przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

W 2007 roku Capstrzyk podczas którego przekazywany jest ogień oprzedziło otwarcie w Muzeum Harcerstwa wystawy prezentującej służbę zgierskich harcerzy na cmentarzach legionistów polskich na Wołyniu oraz otwarcie wystawy o historii munduru. Wystawa prezentowała efekty odbudowy cmentarzy, współpracy z ukraińskimi skautami i mieszkańcami Wołynia. W capstrzyku i otwarciu wystaw uczestniczył minister Andrzej Przewoźnik - sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Ogień Niepodległości ma ochronić od zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, ma również przypominać nam o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, poświęceniu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej niepodległej Polsce.

Poniżej zamieszczamy propozycję programową dla gromad i drużyn związaną z naszą akcją. Propozycja została opublikowana w miesięczniku "CZUWAJ"

Źródło: www.zgierz.zhp.pl