Podmioty realizujące świadczenia rodzinne na terenie województwa łódzkiego
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zduny
 Zduny , 99-440 Zduny
 tel.: (046) 838 75 89
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zduńska Wola
 ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
 tel.: (043) 825 33 69, 825 33 72
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zgierz
 ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
 tel.: (042) 716 65 53
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarnów
 ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
 tel.: (044) 757 70 36
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żytno
 ul. Krótka 4, 97-532 Żytno
 tel.: (034) 327 70 01
(MCPS) Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Pabianice
 ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice
 tel.: (042) 215 88 94
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Aleskandrów Łódzki
 ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 tel.: (042) 712 16 11
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Biała Rawska
 ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska
 tel.: (046) 815 93 51
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Błaszki
 Lubanów 27, 98-235 Błaszki
 tel.: (043) 829 34 69
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drzewica
 ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica
 tel.: (048) 375 66 31
<<    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |