Podmioty realizujące świadczenia rodzinne na terenie województwa łódzkiego
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sławno
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno
tel.: (044) 755 18 54
e-mail: 
kierownik: Iwona Włodarczyk
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
Dotyczy powiatu:
  • powiat: opoczyński