Ośrodki interwencji kryzysowej na terenie województwa łódzkiego
(OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
tel.: (43) 881-00-07
e-mail: 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
W Ośrodku znajduje się schronienie dla 1 osoby
(wyposażone w sprzęty i meble z zapleczem sanitarnym i kuchennym),
do którego przyjmowane są w szczególności osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie lub
znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia.

Osoby korzystające ze schronienia mogą korzystać z usług specjalistów.

Telefon Zaufania:
728-795-414
Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 7:30
Pod telefonem zaufania porad udzielają specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Zakres usług:

Poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne, terapia psychologiczna.

W ośrodku przyjmuje:
- specjalista pracy z rodziną - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
Dyżury w Ośrodku pełnią:
Psycholog - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. - 15:30- 17:30
Prawnik-spotkania ustalane są indywidualnie - po wcześniejszym uzgodnieniu.