Gdzie i kiedy można załatwić sprawę?
uprzejmie informujemy, że od dnia 2.11.2020 r. Oddział ds. Koordynacji Świadczeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź, pokój nr 17 (PARTER)

ZAWIESZA DO ODWOŁANIA bezpośrednią obsługę Klienta.

Prosimy o kontakt telefoniczny (w godzinach pracy urzędu) tel. (42) 664-10-74 lub (42) 664-10-73

Ponadto, w celu skontaktowania się z pracownikami Oddziału do Spraw Koordynacji Świadczeń prosimy o korzystanie z poczty e-mail: wpisując jednocześnie dane osobowe (w tym DATĘ URODZENIA) umożliwiające identyfikację wnioskodawcy.

Mając na względzie przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że pracownicy sekretariatów nie udzielają informacji na temat statusu prowadzonych spraw.

Informacji dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego udzielają pracownicy

Punktu Konsultacyjnego pod numerem infolinii (42) 664-10-74 lub (42) 664-10-73.

Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji przepraszamy za ewentualne utrudnienia w kontakcie osobistym i telefonicznym.

„Informujemy że przyznanie przez wojewodę po dniu 30 czerwca 2019 r. świadczenia wychowawczego, niezależnie od okresu/okresów za które świadczenie jest przyznawane, nie wymaga wydania decyzji.

Wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego (nawet jeśli dotyczy to okresu na który świadczenie zostało już przyznane bez decyzji administracyjnej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Przykłady stosowania przepisów od dnia 01.07.2019 r. zamieszczone są w „Podręczniku dla samorządów - przyznawanie od dnia 1 lipca 2019 r. świadczeń wychowawczych”, na stronie 20 przykład nr 7 oraz na stronie 22 przykład nr 9.

Podręcznik można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jednocześnie dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i współpracę.