Komunikat dotyczący zmiany miejsca odbywania specjalizacji
Informujemy iż, osoby zainteresowane zmianą preferowanych miejsc szkoleniowych wskazanych we wniosku obowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia drogą mailową () w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada br.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.