Komunikat dotyczący skierowań
UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy iż, skierowania do odbywania specjalizacji generowane będą wyłącznie w systemie SMK. Placówki szkolące otrzymają skierowania również za pomocą ww. systemu.

Państwa obowiązkiem będzie zgłoszenie się do wskazanej placówki w terminie do 3 miesięcy od daty wskazanej jako datę rozpoczęcia specjalizacji.

Prosimy o śledzenie Państwa kont w SMK.

Jednocześnie informujemy iż, osoby zainteresowane zmianą preferowanych miejsc szkoleniowych wskazanych we wniosku obowiązane są do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia w Kancelarii Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada br.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.