Rodzina 500 plus
Program Rodzina 500 plus ma już rok i przynosi zamierzone efekty.

Poprawiła się sytuacja materialna rodzin, mniej osób korzysta z pomocy społecznej oraz programów dożywiania, zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci. Nie potwierdziły się obawy o marnotrawienie środków.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2017 r. urodziło się 35 tys. dzieci. To o 4,2 tys., czyli 13,6 proc. urodzeń więcej, niż w styczniu ubiegłego roku. To kolejny trzeci miesiąc skokowego wzrostu urodzeń.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu "Rodzina 500+".

Jury Nagród "Walczący o rodzinę" przyznawanych w Barcelonie (Hiszpania), przyznało minister Elżbiecie Rafalskiej nagrodę w kategorii międzynarodowej za wdrożenie w Polsce programu "Rodzina 500 plus".

Rodzina 500 plus


źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8744,rok-na-plus.html

Pod tekstem do rozwinięcia odnośnik "Informacja dotycząca składania wniosków"

Informacja dotycząca składania wniosków

Pierwszy okres, na który ustalane zostało prawo do świadczenia wychowawczego, kończy się 30 września 2017 r.
Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres rozpoczyna się od dnia 1 października 2017 roku do 30 września roku następnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia br, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku nastąpi do 31 października 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na wniosek. Za jego pobranie i złożenie nie ponosimy żadnych opłat. Wniosek można złożyć w gminie, wysłać pocztą lub wypełnić on-line poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz ePUAP.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.