Senior plus
miesiąc:
20 stycznia 2021
Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 uchwalony i obowiązuje. Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Zakłada wspieranie finansowe ...