Senior plus
miesiąc:
4 grudnia 2017
Mając na względzie zapisy części IV pkt 6 ppkt 3 Ogłoszenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 – ...