Maluch plus
miesiąc:
24 sierpnia 2017
Niniejszym zamieszczamy wzór umowy dla Beneficjentów Programu Maluch plus 2017 edycja specjalna – „Za życiem” moduł 1. Prosimy o zapoznanie się ze wzorem umowy i załącznikami ...
7 sierpnia 2017
Ponad 4,2 mln złotych – to kwota, która trafi do 24 gmin dzięki konkursowi ogłoszonemu w ramach programu „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem”. Przyznane gminom ...