Maluch plus
miesiąc:
23 lutego 2017
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch plus 2017 moduł 2. Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują się w ...
21 lutego 2017
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch plus 2017 moduł 2. Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują się w ...
7 lutego 2017
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 lutego 2017 r. ogłosił wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 2. Wojewodowie w ciągu 4 dni roboczych od ogłoszenia podziału ...
6 lutego 2017
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 lutego 2017 r. ogłosił wyniki konkursu Maluch plus 2017. Zgodnie z postanowieniami punktu 9.13. Programu, wojewodowie w ciągu 4 ...
2 lutego 2017
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 lutego 2017 r. poinformował o wynikach konkursu Maluch plus 2017 moduł 1.