Maluch plus
miesiąc:
30 marca 2018
Niniejszym zamieszczamy wzór umowy dla Beneficjentów Programu Maluch + 2018 moduł 3 – tzw. na utworzenie i funkcjonowanie.
27 marca 2018
Niniejszym zamieszczamy wzór umowy dla Beneficjentów Programu Maluch + 2018 moduł 4 – tzw. na funkcjonowanie.
12 marca 2018
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch plus 2018 moduł 1a, 1b i 2.