Maluch plus
miesiąc:
18 stycznia 2021
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 15 stycznia 2021 r., na stronie internetowej Ministerstwa, ogłosił wyniki konkursu Maluch plus 2021 dla modułów 1a w zakresie przyznanych ...
18 stycznia 2021
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 15 stycznia 2021 r., zatwierdził listę ofert niezakwalifikowanych przez Wojewodę Łódzkiego do dalszego postępowania konkursowego w ramach w ...