Maluch plus
miesiąc:
30 października 2017
Podmioty zainteresowane udziałem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2018, zwanym dalej "Programem" - konkurs "Maluch +" ...
27 października 2017
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 26 października 2017 r. ogłoszona została kolejna edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki ...