Wdrożenie 500+ i podłączenie do CSIZS
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego zgodnie z deklaracją większości Dostawców SD rozpocznie się dystrybucja nowej wersji oprogramowania/oprogramowania dziedzinowego do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o kontakt z wybranym przez Państwa Dostawcą systemu dziedzinowego nowej wersji oprogramowania/oprogramowania dziedzinowego do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+) w celu pozyskania wszystkich niezbędnych informacji i plików i dokonanie instalacji oprogramowania do dnia 24 marca 2016 r.

W przypadku gdy jednostka terenowa realizująca świadczenia rodzinne instaluje wersję aktualizacją systemu dziedzinowego do SR, w której znajduje się moduł do obsługi 500 + i system korzysta z tej samej bazy danych po instalacji nowej wersji nie musi wykonywać czynności związanych z podłączeniem do CSIZS (Emp@tia).

Jeśli w Państwa jednostce występuje sytuacja o której mowa poniżej:
  1. jednostka terenowa realizuje świadczenia rodzinne, ale tworzy oddzielną instancję SD 500 + - Administrator lokalny powinien przeprowadzić pełny proces podłączenia SD 500+ w tym zarejestrować nowy system dziedzinowy w tej jednostce w MZT PI CSIZS,
  2. zadanie 500 + realizuje jednostka, które nie realizuje świadczeń rodzinnych,

Administrator Wojewódzki na podstawie przesłanego przez jednostkę zgłoszenia gotowości podłączenia powinien wprowadzić jednostkę w PI MZT, osadzić ją w strukturze organizacyjnej, ewentualnie założyć konto administratorowi lokalnemu.
Administrator lokalny powinien przeprowadzić pełny proces podłączenia SD 500+, w tym zarejestrować nowy system dziedzinowy w tej jednostce MZT PI CSIZS,

uprzejmie proszę o podłączenie systemu dziedzinowego z Państwa jednostki do CSIZS do dnia 29.03.2016 r. zgodnie z przesłaną w załączeniu procedurą podłączenia SD Rodzina 500+.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w dniu 24.03.2016 r. oraz w dniu 29.03.2016 r. zostaną w CAS opublikowane sprawozdania jednorazowe dotyczące instalacji systemu dziedzinowego 500+ oraz podłączenia do CSIZS. Dodatkowo po analizie wyniku sprawozdania call center będzie dzwoniło do wszystkich jednostek, które nie zainstalowały wersji SD/oprogramowania i się nie podłączyły z zapytaniem o przyczyny oraz termin instalacji i podłączenia.

W przypadku, gdy system dziedzinowy SD 500+ jednostki terenowej nie będzie podłączony do CSIZS do jednostki tej nie będzie możliwości przekazania przez obywatela wniosku w formie elektronicznej kanałem, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 1), 2), 3) ww. ustawy.
Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
  1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
  2. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  3. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;