Baza instytucji
(RCPS) Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
tel.: (42) 203-48-00, 203-48-01
fax: (42) 203-48-17
e-mail: 
www: http://www.rcpslodz.pl
Pole działania:
  • Świadczenia rodzinne
W związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, instytucją właściwą do rozpatrywania spraw obywateli z terenu województwa łódzkiego dotyczących świadczeń rodzinnych jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Zespół ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych