Baza instytucji
(ZPCh) Pośred. Ubez. i Transport. Z. Marchwiński
ul. M.Kopernika 60, 90-553 Łódź
tel.: (42) 636-60-78, (42) 636-61-32
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź