Baza instytucji
(PCPR) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
tel.: (43) 678-40-40
fax: (43) 678-40-40
e-mail: 
p.o. kierownik: Jolanta Kałużna
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
Dotyczy powiatu:
  • powiat: poddębicki
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2010.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2011.

Osoba do kontaktu: Ilona Kubis - Kałucka, Justyna Cyrek